Minirally

Minirally

MINIRALLY her starter ”rigtig rally.

Her bliver det rigtig rally! Minirally er løb med hastighedsprøver på afspærede landeveje, som skal gennemkøres hurtigst muligt. Hastigheden kan nå op på 190 km/t. på små landevej, og samarbejdet mellem co-driver og 1.kører er af afgørende betydning.

Et Minirally afvikles på ´en dag, hvor man kører prøverne igennem fra tidlig om morgenen. Dette foregår efter færdselsloven, og det er her holdene laver hastighedsnoter til de forskellige prøver. Dette gøres, så co-driveren kan fortælle vejens forløb gennem hele prøven, og holdet derved kan køre hurtigst muligt, samtidig med at sikkerheden øges.

Sidst på formiddagen starter løbet, og der er indlagt tidskontroller mellem prøverne. Dette giver en ekstra dimension i løbet, og der er tidsstraf, hvis man ikke er på tidskontrollerne på det rigtige tidspunkt.

Løbene er meget udfordrende for både kører og co-driver, og adskiler sig primært fra DM-rally på to punkter. Løbende afholdes over ´en dag, for at holde omkostningerne nede, og så er prøverne ikke lige så lange, som dem der køres i DM-serien. -  Der bliver kørt et officielt DASU Mesterskab i MiniRally.